Dit is het verband tussen 5G en corona.

Zo verschuif je je perspectief van 5G naar 5D

Veroorzaakt 5G corona en tast het 5G netwerk onze privacy aan? Ik stemde me af op een aantal van deze vragen met dit inzicht als resultaat: vanuit spiritueel perspectief is 5G slechts een opstapje naar de vijfde dimensie.

Veel mensen zijn nu bang voor het 5G netwerk. Ze denken dat 5G corona veroorzaakt.

Wij begrijpen goed dat dat de gedachtegang is van sommige mensen, want het is geen toeval dat 5G en corona op ongeveer dezelfde tijd hun intrede hebben gedaan op aarde. Zoals we al zeiden zitten we in een overgangsfase naar een nieuwe energie, door jullie ook wel de vijfde dimensie genoemd. Deze overgang gaat, zoals elke overgang naar iets nieuws, gepaard met strubbelingen en weerstand, omdat iets nieuws nu eenmaal altijd onwennig is en jullie systeem zich nog moet aanpassen aan de nieuwe energie. Dit kan leiden tot innerlijke onrust en deze universele onrust heeft het coronavirus in het leven geroepen. Het virus biedt jullie allen – ook degenen die niet ziek worden – de kans om oude angsten te transformeren zodat jullie beter kunnen afstemmen op de nieuwe energie. Wij begrijpen dat het voor jullie angstaanjagend kan zijn dat niet alle zielen dit overleven, maar weet dat vanuit het perspectief van de eeuwigheid de dood niet het einde betekent en dat sommige zielen er bewust voor kiezen nu de aarde te verlaten. Ze doen als het ware een totale ‘reset’ zodat ze op zielsniveau nog beter kunnen afstemmen op de nieuwe energie. Anderen doorlopen hetzelfde proces, maar dan in hun lichaam en binnen het bewustzijn dat op aarde mogelijk is, wat met grote uitdagingen gepaard kan gaan.

Dat op hetzelfde moment dat het coronavirus heerst het 5G netwerk wordt uitgerold is geen toeval, maar vrees niet dat 5G de mensheid zal schaden. Grote uitvindingen worden vrijwel altijd gedaan met hulp uit goddelijke bron, en als dat niet zo is, zullen ze mede door onze hulp snel worden beperkt in hun invloed. 5G is nu juist naar de aarde gekomen om jullie proces te versnellen en de energie van de vijfde dimensie te kanaliseren en in goede banen te leiden.

De straling van 5G kan inderdaad voelbaar zijn, maar ben je goed ‘geaard’ dan vloeit de straling vanzelf weer af naar de aarde. Intussen nodigt de energie van de straling jullie uit je trilling te verhogen zodat jullie meer kunnen leven vanuit de vijfde dimensie. Dat er nu juist vanuit spirituele hoek zoveel bezwaar is tegen het 5G netwerk, komt doordat veel lichtwerkers niet goed zijn geaard. Ze verbinden zich in meditaties of hun dromen met de bron terwijl de fundering ontbreekt, en zijn daardoor vatbaarder voor lagere energieën, die angstig kunnen maken. Ook kunnen zij door het ontbreken van goede gronding extreem gevoelig zijn voor de 5G straling en kan de straling zorgen voor bijwerkingen als tintelingen of duizelingen, waardoor ze het hele netwerk als schadelijk bestempelen. De tintelingen of duizelingen zijn onschadelijk, maar geven alleen aan dat je nog grondingswerk te doen hebt, zodat je niet meer uit balans gebracht kunt worden. Belangrijke manieren om te aarden zijn bijvoorbeeld wandelen in de natuur, tuinieren, boetseren, kneden, koken, rolschaatsen, paardrijden, aardende dansen die je met het hele lichaam uitvoert (niet op je tenen) en op blote voeten lopen.

Mensen die veel weerstand voelen tegen 5G zouden dagelijks één of meer van deze activiteiten kunnen uitvoeren, voor minimaal een uur. Het kan zelfs raadzaam zijn om tijdelijk niet of minder te mediteren voor je volledig bent geaard, en/of om voor een meditatie eerst te visualiseren dat je met wortels diep verbonden bent met de aarde, of een gouden schaal in je bekken te visualiseren. Dit zorgt ervoor dat je tijdens je meditatie je gronding niet verliest, vooral als je er een gewoonte van maakt dagelijks je aardende oefeningen te doen (kies de activiteiten die je het meeste aanspreken, zodat ze je tevens vreugde brengen).

Als je vanuit deze geaarde houding mediteert, probeer dan eens het 5G netwerk te visualiseren als een bol van licht en focus je op de heilzame eigenschappen van dit licht. Heb je moeite met de term 5G vervang deze dan door de term ‘vijfde dimensie’, want deze zijn zoals gezegd nauw met elkaar verwant: 5G is als het ware het opstapje naar 5D. Het licht dat je ziet in je visualisatie kan heel sterk zijn en door dit te visualiseren wen je aan de kracht van deze energie. Je zult tevens kunnen voelen dat het licht je uitnodigt je trilling te verhogen, je ik-bewustzijn los te laten en af te stemmen op een wij-bewustzijn en je netwerk uit te zuiveren. Met dat laatste bedoelen we dat je je zoveel mogelijk omringt met mensen met een vergelijkbare of hogere trillingsfrequentie, die hun angsten en weerstand omtrent de nieuwe energie al hebben getransformeerd. Mensen die bang zijn voor de nieuwe ontwikkelingen versterken nu elkaars angst door deze te bevestigen en hierdoor blijven ze gemeenschappelijk in een gevoel van weerstand zitten. Het is belangrijk om je niet te laten verleiden door de gemeenschappelijke angststroom, waar een zuigende werking van uit kan gaan waardoor je steeds dieper overtuigd raakt van de waarheid van negatieve overtuigingen, maar steeds alleen in jezelf de waarheid te toetsen in diepe en goed gegronde meditatie zoals we die zojuist hebben uitgelegd. Dat hoeft trouwens geen meditatie in een vaste vorm te zijn, ook een wandeling in de natuur kan leiden tot diepere inzichten of het zitten onder een oude boom (die je meteen zal helpen het gevoel van gronding te versterken door zijn wortels die diep de grond in gaan).

Maak je dus los van mensen en artikelen die inspelen op angst en weerstand en verbind je in plaats daarvan met bronnen die al beter zijn afgestemd op de vijfde dimensie en hier al meer vrijelijk op kunnen surfen zonder stuurloos te worden. Er zijn meer dan genoeg zuivere leermeesters op jullie aarde die volledig gegrond zijn en daarnaast een zeer helder contact hebben met de bron. Als je je meer laat leiden door je hart en minder door angst zullen zij als vanzelf op je pad komen en je zult merken dat je de juiste leermeester hebt gevonden als zijn of haar boodschappen je gemoed lichter in plaats van zwaarder maken. Niet omdat zij de moeilijkere boodschappen over angst, zwaarte of weerstand uit de weg gaan, maar omdat zij deze volledig doorleefd hebben en handvaten kunnen bieden over hoe hiermee om te gaan in je weg naar het licht. Over licht gesproken: je zou de energie van de vijfde dimensie kunnen vergelijken met de bliksem, die ook altijd zijn spanningsveld verliest in contact met de aarde; op dezelfde manier zullen de trillingen van deze energie worden afgevoerd naar de aarde als je goed geaard bent en alleen zorgen voor een verschuiving in bewustzijn. Ook de zendmasten leiden een groot deel van de energie veilig de aarde in, zodat jullie niet overweldigd worden door te veel van deze energie ineens.

Er worden momenteel veel zendmasten in brand gestoken.

Dat hebben wij gezien en het is een oud patroon van mensen om te proberen angst voor het onbekende uit te bannen met vuur, maar geen enkele verzetsdaad kan het werkelijke probleem uitroeien en dat is de angst die in jou geworteld is. Wat je werkelijk wilt doen is het vuur in jezelf zijn licht laten schijnen over de angst die in je huist. Je angst projecteren op zoiets als een zendmast is als een bliksemafleider de schuld geven van de bliksem: de bliksem was er al lang voor de bliksemafleider bestond. De vraag is dan ook: waaruit bestaat je angst voor de bliksem? Het klopt dat de nieuwe energie je vraagt af te rekenen met oude patronen, maar het aanvechten hiervan in de buitenwereld houdt deze alleen maar in stand. Keer je echt bij jezelf naar binnen, dan zul je zien dat er geen reden is voor angst. Je zult wel oude angsten in jezelf tegen kunnen komen, maar het vlammetje van liefde dat iedere ziel in zich draagt zal hoog oplaaien zodra je ruimte maakt voor je angst en deze volledig durft te voelen. Bij het licht van jouw liefde zal de angst wegsmelten en daarmee ook het probleem verdwijnen en dan zul je zien dat je het probleem zelf in het leven hebt geroepen om jezelf af te leiden van de werkelijke uitdaging: schoon schip te maken in jezelf en je angsten onder ogen durven komen in plaats van ermee in gevecht te gaan.

Dat gezegd hebben zou het een goed idee zijn als er meer geld wordt vrijgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van straling, en dat de uitkomsten daarvan in begrijpelijke taal worden gepubliceerd. Dat zou veel wantrouwen van mensen kunnen wegnemen die nog onvoldoende in staat zijn zelf te doorvoelen dat hun angsten ongegrond zijn, en ook zullen er en passant ontdekkingen worden gedaan over de positieve bijwerkingen van straling en hoe jullie deze kunnen inzetten om te evolueren.

Het is tevens belangrijk dat er meer onderzoek komt naar de oorzaken van kanker en dat de traditionele en alternatieve geneeswijzen op dit vlak de handen ineenslaan, in plaats van elkaars zienswijze als achterhaald te bestempelen. Als er werkelijke samenwerking komt op dit vlak, zal dit tot baanbrekende inzichten leiden die wereldveranderend kunnen zijn. Er is zoveel kennis aanwezig op jullie wereld, maar nog zoveel gebrek aan inzicht. Door nu een verschuiving te maken van het ik- naar het wij-bewustzijn, kunnen jullie gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen door in plaats van ‘wij tegenover jullie’ samen te gaan kijken naar de raakvlakken en verbanden tussen verschillende disciplines. Sceptici en nuchtere wetenschappers: wees niet sceptisch tegenover een ander geluid en wijs het niet bij voorbaat af omdat een zienswijze gevaarlijk zou zijn, maar onderzoek deze vanuit oprechte nieuwsgierigheid. Voor alternatieve genezers en lichtwerkers geldt hetzelfde: wijs oude methoden niet bij voorbaat af, maar zie wat ze al hebben gebracht en gebruik oude kennis om te komen tot nieuwe wijsheid. De tijd is nu gekomen om dingen anders te gaan doen dan voorheen en dat mag stap voor stap en zonder haast, maar wel zonder de twee kampen waarin je jullie je nu vaak verdelen. De pers speelt daarin ook een rol: deze is nog al te vaak oordelend, terwijl het juist belangrijk is om geluiden vanuit de samenleving serieus te nemen en te onderzoeken. Handel allen steeds vanuit een wij-gevoel, omdat dat de enige manier is om nog vooruitgang te boeken in dit tijdperk.

Dat wij-gevoel wordt nu versterkt door het virus, dat jullie laat zien dat jullie allen één zijn, en het is hetzelfde wij-gevoel dat ervoor zal zorgen dat jullie het virus onder controle krijgen. Zorg ervoor dat jullie dit wij-gevoel steeds blijven versterken en sluit niemand uit, ook als jullie pandemie straks voorbij is. Gaan jullie terug naar het wij-tegenover-jullie-gevoel, dan doen jullie weer een stap achteruit. Leer goed het verschil kennen tussen deze twee en verspreid deze inzichten, zodat iedereen ze kan benutten. Let wel: het wij-gevoel werkt alleen als iedereen eerst een goed ik-gevoel heeft ontwikkeld, anders bestaat er een kans dat mensen zichzelf als individu opofferen aan het wij-gevoel. Als hier sprake van is, dan gaat het niet om een werkelijk wij-gevoel maar nog steeds om een wij-tegenover-jullie gevoel. Dit is de tijd om hierin het onderscheid te gaan voelen en vanuit een krachtig ‘ik’ een oprechte verbinding tot stand te brengen met elkaar: andere mensen, dieren, de aarde, lichtwezens en het universum. We zijn allemaal gemaakt van dezelfde sterrenstof en we verschillen minder van elkaar dan je denkt. Omdat we alleen één zijn, kun je als individu ook veel meer betekenen dan je denkt. Als jij als individu je angsten onder ogen durft te zien en meer vanuit je hart gaat leven, dan help je daar direct de hele wereld mee. Om de simpele reden dat het universum huist in elk van jullie: jullie zijn er deel van en het is deel van jullie, en er is geen onderscheid. Alles wat jij doet als deel van het geheel heeft dus impact op het geheel. Onthoud dat goed en laat het je inspireren tot bevlogen handelen vanuit het hart, waardoor anderen ook weer geïnspireerd raken en deel je hartsinzichten met eenieder die ervoor openstaat. 

Sommigen vrezen dat het 5G netwerk onze privacy zal aantasten.

Ook hier speelt weer de angst voor het onbekende en er speelt hier ook weer een wij-tegenover-jullie-gevoel op de achtergrond mee. Wie gelooft in een overheid of elite die de massa wil controleren, gelooft dat mensen die een land of systeem besturen, wezenlijk anders in elkaar zitten dan zijzelf. Dat is niet zo, wij zijn allen één en ieder mens streeft in de basis naar vrijheid en geluk, ook degenen die een land helpen besturen. Wel is het waar dat niet iedereen de snelste route kent in de weg naar vrijheid en geluk en dat daarbij regelmatig menselijke fouten worden gemaakt. Jullie zijn hier immers om te leren! Maar elke menselijke fout kan worden hersteld, en daar waar regeringsleiders of andere autoriteiten worden voortgedreven door onzuivere motieven zoals macht en aanzien, zal de balans zich altijd weer herstellen door een reactie vanuit het volk. Het is niet nodig om dergelijke leiders te haten of minachten; zij zijn net als iedereen op zoek naar geluk, alleen zijn zij verleerd om hun hart te laten spreken. Veel regeringsleiders op jullie wereld doen echter hun best het land naar hun beste kunnen te besturen en handelen vanuit overwegend zuivere motieven, soms – net als de meeste mensen - belemmerd door onwetendheid.

Het is goed om oplettend te zijn en niet alles direct voor waar aan te nemen en steeds te toetsen aan je eigen innerlijk weten, maar een voortdurend wantrouwen tegen andere mensen, is schadelijk voor jezelf. Koester je veel wantrouwen tegen anderen, richt je dan eerst op jezelf. In welk opzicht wantrouw je jezelf? Durf je niet te varen op je intuïtie omdat dit je vroeger als kind is afgeleerd, bijvoorbeeld omdat je als kind een bepaald gevoel had dat door volwassenen werd tegengesproken? Dan is het een goed idee om voor langere tijd geen meningen van anderen tot je te nemen: dus een tijd lang geen kranten of meningen van anderen te lezen op social media, en ook geen discussies over actualiteiten aan te gaan met andere mensen. Zuiver je om te beginnen eens voor tien dagen van alle meningen van anderen, want als je je daar al te vaak door hebt laten leiden, wordt het nu tijd om deze te toetsen aan je eigen intuïtie. Ga in plaats daarvan aan de slag met vreugdevolle, aardende activiteiten en keer na tien dagen bij jezelf naar binnen om een thema waarmee je worstelt te onderwerpen aan de vraag: is dit waar? Luister dan naar de ingeving van je hart en vertrouw daarop. Je hart kent altijd de waarheid en jij bent de enige die toegang heeft tot jouw hart, dus beschouw dat als je meest betrouwbare raadgever. Ook deze woorden die je nu tot je neemt kun je op die manier toetsen. Het is altijd aan jou om te voelen wat voor jou waar is en wij moedigen je aan om dit in stilte te doen, zonder invloed van andere mensen. Ga moedig voorwaarts, zonder angst, met een rotsvast vertrouwen in je hartskompas, dat jou altijd de weg zal wijzen. Zo beland je moeiteloos in de vijfde dimensie, zonder ooit nog last te hebben van 5G. Weet dat wij er zijn om je bij te staan en te steunen, op minder dan twee armlengtes van je vandaan, met een rotsvast vertrouwen in jou, voor altijd en altijd.

NB Net als mijn andere spirituele blogs, kwam dit stuk tot stand door middel van intuïtief schrijven en omdat de antwoorden op mijn vragen steeds in de wij-vorm komen, noem ik ze ook wel engelenboodschappen. 

Janneke Jonkman

Janneke is het gezicht achter My Little Dutch Diary. Ze schrijft al 12 jaar engelenboodschappen, maar pas sinds kort op deze blog.

Deel met je vrienden:

Meer engelenberichten?

Wil je op de hoogte blijven van Jannekes publicaties en (online) cursussen op het gebied van moederschap, schrijven en bewustwording, vul dan hieronder vrijblijvend je gegevens in.