Zo overstijg je complottheorieën

Op dit moment bestaat er veel verwarring over complottheorieën. Bij sommige mensen groeit de weerstand tegen de coronamaatregelen. De diepere, spirituele visie op complottheorieën uitgelegd en wat nu wijsheid is.  

Dit stuk behoeft een korte introductie. Het is ontstaan door middel van intuïtief schrijven, iets waar ik 12 jaar geleden mee begonnen ben. Omdat de teksten steeds in de wij-vorm tot me komen, ben ik ze engelenboodschappen gaan noemen. Ik hou deze teksten meestal voor mezelf, maar sinds de coronacrisis besloot ik enkele van deze inzichten openbaar te maken. Nu met de verkiezingen op komst, stelde ik de vraag: wat moeten we weten over complottheorieën?

Over complottheorieën

Het is belangrijk dat je deze informatie heel zuiver tot je laat komen omdat het eenvoudiger is dan veel mensen het maken. Als wij naar de aarde kijken, zien we alleen maar liefde. Deze liefde komt in verschillende vormen. Er is liefde die zich uit in de vorm van verwarring. Er is liefde die zich uit in de vorm van vereniging met gelijkgestemden – ook al is de ziel het soms niet eens met het onderwerp van overeenstemming. Er is liefde die eruitziet als boosheid, als verdriet, zelfs als angst – ook al zeggen sommigen dat angst het tegenovergestelde is van liefde. De waarheid is dat liefde geen tegenovergestelde kent, omdat alles liefde is. Complottheorieën bestaan dus in de kern ook uit liefde, evenals complotten. Een complot is eigenlijk een samenzwering van mensen die geloven dat het voor een hoger doel geoorloofd is bepaalde stappen te zetten die sommige mensen schade kunnen berokkenen. Een complottheorie is een theorie daarover, die mensen er eveneens toe aan kan zetten bepaalde stappen te zetten die sommige mensen schade kunnen berokkenen vanuit het hogere doel de complotten aan de kaak te stellen. Complotten en complottheorieën zijn twee kanten van dezelfde medaille, waarbij alle betrokkenen opereren op hetzelfde bewustzijnsniveau, meestal vanuit verwarring, soms ook vanuit de behoefte aan macht of controle.

We willen benadrukken dat daar op zich niets mis mee is. Jullie zijn naar de aarde gekomen om alle soorten ervaringen te willen beleven en doorvoelen en aan jullie is de keuze op welke ervaringen je je aandacht richt. Er is geen goed en kwaad, er IS alleen maar. Wel willen we jullie de kans geven iets van de verwarring weg te nemen die zovelen van jullie nu voelen. Voel je je angstig, klein, onzeker of boos door complottheorieën en ben je er meer mee bezig dan je zou willen, weet dan dat dat niet nodig is. Niemand vraagt van jou om je ermee bezig te houden en je lost er niets mee op. Een complottheorie is als een doolhof van groene hagen dat je vriendelijk naar binnen uitnodigt zonder dat je ooit een uitweg vindt omdat je in cirkels blijft lopen, tot je ontdekt dat je over de haag heen kunt stappen als je op je tenen gaat staan. Complottheorieën nodigen je uit om je onbeperkt bezig te houden met een bepaald onderwerp of onderwerpen, maar ontnemen je daarbij de kans om naar binnen te keren om je bezig te houden met jóú, met wat in je leeft. Deze tijd vraagt van iedereen de moedige keuze om naar binnen te keren om antwoorden te krijgen in plaats van naar buiten, omdat er zoveel verwarring en desinformatie circuleert. Waar complotdenkers denken dat door te hebben, zijn de complottheorieën zelf onderdeel van de desinformatie, alhoewel de focus weer anders is dan sommige andere desinformatie. ‘De media’ of ‘de wetenschap’ worden in complottheorieën bijvoorbeeld beschouwd als bronnen van desinformatie, maar dat wil niet zeggen dat uitspraken op internet of van deze of gene altijd zuiver zijn. Verschillende mensen kunnen zoekende zijn naar hun eigen vorm van de waarheid, en in die zin bestaan er verschillende subjectieve ‘waarheden’. Is een bepaald complot ‘waar’? Ja, misschien vanuit het ene perspectief wel. Maar vanuit een ander perspectief weer niet. Vanuit onze dimensie doet het er niet toe, omdat het om een subjectieve vorm van de waarheid gaat en al die subjectieve ‘waarheden’ zijn even waar of onwaar. We begrijpen dat dit moeilijk te vatten is vanuit jullie perspectief, maar denk maar eens aan een ruzie waarin je oneindig kunt debatteren over wie van de twee er gelijk heeft. De grap is: jullie hebben allebei gelijk en allebei ongelijk. Het doet er niet toe. De waarheid is dat alles liefde is en dat jullie van elkaar houden en dat de ruzie ervoor zorgt dat jullie je liefde naar een hoger niveau kunnen tillen. Zo werkt het ook met complottheorieën. Ze kunnen je vasthouden in verwarring en het verlangen ‘de waarheid’ over het complot te ontdekken, terwijl je diep vanbinnen op zoek bent naar de Waarheid, dat wil zeggen die ene universele waarheid dat alles liefde is en jij dus ook.

We begrijpen dat het in deze verwarrende tijd verleidelijk is om op zoek te gaan naar antwoorden buiten jezelf. Voorheen vonden veel mensen die bevestiging in de bijbel of een religieuze leider, nu richten mensen zich ook op goeroes, groeperingen of politiek leiders die heel duidelijk hun versie van de waarheid verkondigen. Helaas zijn deze subjectieve waarheden op zijn best zwart-wit en op zijn slechtst dwingend, zonder ruimte te laten voor andermans subjectieve versie van de waarheid. Probeer steeds de woorden van anderen te toetsen aan je hart: voelt het zuiver, helder en voor jou passend? Is het vriendelijk voor de medemens, voor jou, voor de aarde? Brengt het je vreugde? Geloof niet dat het nodig is om geweld te gebruiken, geloof niet dat je ‘wakker’ bent waar anderen slapen, dat jij beter of verder bent dan iemand anders of iemand anders beter of verder dan jij. Jullie zijn in de basis allemaal gelijk. De tegenstelling goed versus kwaad bestaat alleen in sprookjes en verhalen. In werkelijkheid bestaan er slechts heel veel verschillende emoties die mensen aanzetten tot handelen, waarvan jullie sommige handelingen als gewenst en andere als ongewenst beschouwen. Iedere mens kent dat hele scala aan emoties, dat maakt dat jullie veel minder van elkaar verschillen dan je denkt, en dat iedereen dus zowel ‘goed’ als ‘kwaad’ in zich belichaamt – alleen maken wij hier dat onderscheid niet: er zijn alleen verschillende emoties die je verschillende richtingen op kunnen sturen en wij oordelen niet over de richting die je kiest. Zijn er regeringsleiders die in wezen slecht zijn? Nee, wel regeringsleiders die zich langdurig of tijdelijk hebben afgekeerd van liefde, net zoals sommige goeroes of verspreiders van complottheorieën. Er zijn ook regeringsleiders, goeroes en verspreiders van complottheorieën die handelen vanuit zuivere motieven maar toch menselijke fouten kunnen maken en er soms naast zitten. Niemand op aarde is perfect of heeft volledig de waarheid in pacht en dat hoeft ook niet, dat versluierde bewustzijn is nu juist inherent aan een leven op aarde.

Weet dat het mogelijk is om in vreugde en liefdevolle eenvoud te leven, waarbij je jezelf liefhebt zonder jezelf minderwaardig of verheven te voelen. Als je vertrouwt op je eigen hart en intuïtie kun je steeds bepalen welke subjectieve waarheid het beste aansluit bij de wetenschap dat alles liefde is. Toets dus steeds alles aan je eigen hart, ook de woorden die je nu leest. Niemand heeft de waarheid in pacht, dus luister gerust naar wat iedereen te zeggen heeft, maar vraag je steeds af of iemands woorden je helpen in je kracht te gaan staan of je aansturen je kracht uit handen te geven. Of ze je vreugde brengen of angstig maken. Kies dan voor de emotie die op dat moment voor jou het prettigst aanvoelt en bij jou resoneert.

Complottheorieën bieden je de illusie de Waarheid te hebben ontdekt, terwijl het slechts om een subjectieve waarheid gaat. Probeer steeds goed dat verschil aan te voelen. Veel spirituele zoekers voelen zich aangetrokken tot complottheorieën, omdat ze die illusie van Waarheid, van verlichting bieden. Er circuleren nu veel theorieën over mondkapjes, coronamaatregelen en vaccins. Tegenhangers pleiten dat deze jullie je vrijheid ontnemen. Ook hier is weer een subtiel verschil te ontdekken: universele vrijheid versus subjectieve vrijheid. Ware vrijheid zit in je hart en is onafhankelijk van veranderende factoren. Dat is iets heel anders dan ieders subjectieve visie op vrijheid. De ene mens voelt zich vrij in een land waarin iedereen is gevaccineerd, de andere mens voelt zich vrijer zonder vaccinatie, om maar wat te noemen. Wie zich onvrij voelt met een mondkapje op, heeft de ware vrijheid in zijn of haar hart waarschijnlijk nog niet ontdekt. Heb je deze eenmaal ontdekt, dan zal het wel of niet dragen van een mondkapje je weinig meer uitmaken, omdat je het doet vanuit liefde voor anderen. Omdat je weet dat de ander en jij in wezen een zijn. Natuurlijk, niemand wil voor altijd gescheiden van elkaar blijven door mondkapjes en het houden van afstand. Maar weet dat deze afstand ertoe zal kunnen leiden dat jullie je uiteindelijk juist meer met elkaar verbonden voelen, omdat jullie de kans hebben gekregen je meer te verbinden met jezelf en te ontdekken wat ware vrijheid en verbondenheid inhouden. Keer dus naar binnen in de wetenschap dat een vredige binnenwereld als vanzelf leidt tot een vredige buitenwereld, omdat ook de binnenwereld en buitenwereld in wezen een zijn.

Vraag je af waarom je je aangetrokken voelt tot complottheorieën, die vaak wantrouwen jegens de medemens stimuleren. Gebruik ze als een spiegel en vraag je af: welk deel van mezelf wantrouw ik? Hoe kan ik dat deel van mezelf meer liefhebben? Waarom verzet ik me tegen iets simpels als mijn handen wassen? Beneemt dit werkelijk mijn vrijheid, of gaat deze innerlijke strijd eigenlijk ergens anders over? Als je het gevoel hebt dat een virus dat iedereen op aarde raakt, op jou geen betrekking heeft, vraag je dan af waarom. Wat maakt jou anders dan anderen?

Lief kind, we zeggen niet dat dit alles makkelijk is. Jullie staan voor grote uitdagingen en we begrijpen jullie moedeloosheid, wanhoop en verwarring. Jullie hebben lang de aarde kunnen uitputten zonder dat dit zichtbare gevolgen had en nu de eerste symptomen van uitputting zichtbaar worden, is het verleidelijk om iemand anders de schuld te geven dan te kijken naar jullie eigen aandeel hierin. Maar weet dat dat wat jullie gecreëerd hebben ook weer ongedaan kan worden gemaakt. Jullie hebben de kracht in je het tij te keren en de aarde te helpen haar balans te herstellen en te genezen, waarbij jullie ook zelf zullen genezen. Keer je niet af van anderen en verval niet in wij-tegen-zij-denken. Overweeg in plaats daarvan voor wij-denken te kiezen. Wat goed is voor de aarde, is goed voor jullie allemaal, en wat goed is voor de ander is ook goed voor jou en andersom. Doe wat liefde zou doen en doe het samen en met heel je hart en ziel. Verbondenheid en liefde zijn het antwoord op je vragen.

LEES OOK: Waarom corona juist een zegen is voor de wereld
LUISTER NU: Dit kun je verwachten in 2021,
Leef je zielsmissie

Janneke Jonkman

Janneke is het gezicht achter My Little Dutch Diary. Ze schrijft al 12 jaar engelenboodschappen, maar pas sinds kort op deze blog.

Meer engelenberichten?

Wil je op de hoogte blijven van Jannekes engelenberichten en (online) cursussen op het gebied van moederschap, schrijven en bewustwording, vul dan hieronder vrijblijvend je gegevens in. Je kunt Janneke ook volgen op Instagram, op @engelenboodschappen of @mylittledutchdiary