Zo kun je je tweelingziel of tweelingvlam herkennen

Zo kun je je tweelingziel of duaalziel herkennen, ook wel twin flame of spiegelziel

Wat is een tweelingziel en hoe weet je of je je tweelingziel of ‘twin flame’ hebt ontmoet? Lees hier hoe je een tweelingziel (of liever ‘spiegelziel’) kunt herkennen en waarom een relatie vaak zo moeizaam is.

N.B. Deze tekst kwam tot stand d.m.v. intuïtief schrijven, waarbij ik contact leg met de  engelen. Daarom is de tekst in de wij-vorm geschreven

Velen van jullie zijn op zoek naar een tweelingziel en er zijn veel romantische ideeën om dit concept heen ontstaan die ervoor hebben gezorgd dat sommige mensen hun hele leven lang – of zelfs meerdere levens lang - op zoek blijven naar ‘de ware’. De ziel is zoveel meer complex dan jullie doorgaans vermoeden; de expansie van een ziel is oneindig en wanneer jij op aarde bent, is een deel van je ziel niet eens met je meegegaan, ook verblijven er delen van je ziel in het heden en de toekomst, er is een deel dat reist tijdens je dromen en een deel dat meer met de aarde verbonden blijft. Ook zijn er talloze zielsvrienden die bij jouw zielsfamilie horen, zowel hier aan onze kant als op aarde. De ziel is kortom een onnoemelijk complex fenomeen waar het begrip ‘tweeling’ of ‘twee’ geen recht aan doet, simpelweg omdat het om zo veel meer gaat. Dit concept berust nog op oude denkbeelden, waarin man en vrouw samen één worden, terwijl het er veeleer om gaat de mannelijke en vrouwelijke aspecten in jezelf met elkaar te verenigen zodat je volledig in balans bent en vanuit die balans je zielsmissie op aarde kunt voltooien. Als ziel ben je op aarde enerzijds afgescheiden van de goddelijke bron en er tevens nooit van verwijderd: als ziel ben je daarom volkomen compleet, ook zonder partner. 

Wat is een tweelingziel en hoe herken je deze?

Je zielsfamilie is als een kleurrijk boeket dat samen nog mooier wordt, of als de muzieknoten van een muziekstuk, of de kleuren van een regenboog. Stel dat je zielsfamilie uit 10.000 kleuren bestaat, dan zijn er enkele kleuren die sterk lijken op je eigen kleur. Ontmoet je iemand van je eigen ‘kleur’, dan zal dat leiden tot onmiddellijke herkenning, ook al horen alle andere kleuren van de regenboog ook bij je zielsfamilie. Dit komt doordat je op dezelfde frequentie vibreert, waardoor je heel veel in elkaar herkent en voor elkaar als spiegel kunt fungeren. Er kan een intense, onontkoombare drang zijn om samen te zijn, soms zijn er vergelijkbare achtergronden (je komt bijvoorbeeld uit hetzelfde geboortedorp of maakte dezelfde dingen mee), soms zijn er zelfs overeenkomsten in uiterlijk en het kan soms moeilijk zijn de gevoelens van de ander te scheiden van die van jezelf, vooral als je nog niet goed bent geaard of geheeld. Het kan aanvoelen alsof alles in je leven geleid heeft tot deze ontmoeting. Vaak zijn er gelijkaardige jeugdtrauma’s of onbewuste patronen die je samen probeert uit te werken door elkaar te spiegelen. Waar bijvoorbeeld de een bang is om verlaten te worden, is de ander bang voor nabijheid, of je hebt beiden eenzelfde verlatingsangst. Hoewel de onmiddellijke herkenning dus voor een diep gevoel van vertrouwen en veiligheid kan zorgen, kan een relatie met zo’n zielspartner met veel hindernissen en problemen gepaard gaan omdat je steeds onbewuste patronen bij elkaar triggert, die pas opgelost kunnen worden als ze zijn erkend. Mogelijk zijn er ook thema’s uit te werken uit vorige levens, die het gevoel van herkenning maar ook de pijn nog versterken.

Het samenzijn met of juist loslaten van je tweelingziel

Begrijp je dat de ontmoeting van een tweelingziel niet altijd zaligmakend is en dat er niemand is die jou op zielsniveau compleet kan maken? Je bént al compleet en het enige wat een tweelingziel (wij zeggen liever ‘spiegelziel’) kan doen is jou tot dat besef doen komen – vaak pas als de relatie zelf al ten einde is. Dat wil niet zeggen dat je zielspartner niet van je houdt, de liefde kan zeer diep gaan, maar het leggen van de vinger op de zere plek van jouw wonden gebeurt ook uit liefde. Uiteindelijk krijg je zo de kans jezelf te helen, net zoals je zielspartner die kans krijgt. Je vraagt je misschien af of er ook harmonieuze, gelijkwaardige relaties bestaan tussen dat wat jullie tweelingzielen noemen? Ja, die bestaan wel, maar ze zijn zeldzaam – en vaak wordt dan door jullie van ‘tweelingvlam’ of ‘twin flame’ gesproken. Hoe je het noemt maakt niet zoveel uit, het gaat in elk geval om een relatie die zich op een dieper niveau kan ontwikkelen omdat beide partners al veel van hun processen hebben doorlopen. Vaak gebeurt dit als zielspartners elkaar op latere leeftijd (rond de vijftig of later) tegenkomen – of opnieuw tegenkomen -, wanneer ze de meeste van hun littekens hebben kunnen helen. Soms doorstaan zielspartners samen alle stormen van hun ontwikkeling en lukt het hen hun relatie naar een hoger niveau te brengen, waar harmonie, vrede en wederzijds respect de basis vormen. Het kan ook gebeuren dat een van de zielspartners overlijdt en vanuit die staat van zijn de partner liefdevol blijft begeleiden, omdat na de dood een ruimer perspectief ontstaat, waarin een nieuwe ‘twin flame’ verbinding mogelijk is – deze staat aardse relaties overigens niet in de weg. Vaak zijn relaties met een ziel van dezelfde ‘kleur’ en frequentie echter problematisch omdat ze worden aangegaan vanuit het gevoel van een gebrek dat de ander moet opvullen. Kortom: een magnetische aantrekkingskracht tussen twee zielen kan (uiteindelijk) leiden tot een bevredigende relatie waarin beide partners zich beiden zelfstandig kunnen ontwikkelen in de richting van hun zielsdoel, maar het biedt zeker geen garantie, integendeel. Vaker gaan deze relaties gepaard met veel innerlijke en/of uiterlijke strijd die uiteindelijk tot groei leiden als de boodschap is begrepen. De fysieke relatie is dan in de meeste gevallen al tot een einde gekomen. Het loslaten van je spiegelziel kan zeer pijnlijk zijn en het kan voelen alsof je inderdaad een wederhelft verliest, maar we verzekeren je dat je altijd al heel bent geweest en zult blijven, zelfs als het niet zo voelt. Ook zal het contact met je tweelingziel op zielsniveau altijd blijven bestaan. 

Bestaat een tweelingziel uit twee halve zielen?

Komt het voor dat een ziel zich over twee lichamen verdeelt en er zo twee halve zielen zijn ontstaan, vraag je je misschien af. Het begrip ‘ziel’ is zo rekbaar dat je inderdaad kunt zeggen dat een ziel zich over twee lichamen verdeelt, echter, de ziel blijft dan nog steeds volledig heel en hoeft niet te worden aangevuld door de ontmoeting met de andere zielshelft. Dit komt doordat een deel van iets altijd in bredere zin gelijk is aan het geheel. Een ‘halve ziel’ (we simplificeren dit even, omdat de ziel veel verder reikt dan dit) bevat alle wijsheid, imprints, herinneringen en liefde die ook een ‘hele ziel’ bezit. Het idee dat je pas ‘heel’ kunt zijn door een ander te ontmoeten berust dus op misverstanden – hetzelfde misverstand waar het gros van jullie romantische films en verhalen op is gebaseerd. Zo’n film of sprookje eindigt dan vaak met de hereniging van twee mensen, maar in werkelijkheid begint het daar pas. Natuurlijk, verliefdheid is een heerlijk gevoel, maar je hebt geen zielspartner nodig om verliefd te kunnen zijn op het leven. Dat wat jullie verliefdheid noemen zijn in wezen kleine alarmbelletjes die afgaan die je erop wijzen dat er onmiddellijke heling nodig en mogelijk is, die je al dan niet met die ander kunt aangaan. Je kunt er ook voor kiezen dit alarm aan te grijpen voor innerlijk werk en de heling zelfstandig aan te gaan – of helemaal uit de weg te gaan, aangezien jullie leven op de planeet van de vrije keuze. In dat laatste geval zal je spoedig opnieuw getriggerd worden dit proces aan te gaan, ofwel door opnieuw iemand te ontmoeten die je weer op een andere manier diep raakt ofwel door een ander voorval dat impact maakt, zoals een ontslag, een ongeluk, een verlies, et cetera. Jullie zijn allemaal op aarde om de weg terug te vinden naar Liefde in de breedste zin van het woord. Het kan dus ook gebeuren dat jij een onmiddellijke liefde en herkenning voelt voor een zielsverwant, terwijl die ander ervoor kiest geen verbinding aan te gaan. Het kan zijn dat de spiegel voor die ander bij voorbaat te intens is, of dat die ander er niet aan toe is dit proces aan te gaan, of dat de ander liever een andere weg tot heling kiest. Dit is allemaal oké, omdat er dan voor jou ook weer andere kansen komen je processen te doorlopen. Zolang je intens heftige gevoelens blijft hebben in de ontmoetingen met anderen, laat het universum je eigenlijk zien dat er nog innerlijk werk te doen is. Ontmoet je een ‘tweelingziel’ of spiegelziel op een leeftijd dat jullie beiden het innerlijk werk al hebben gedaan, dan zal de ontmoeting minder intens zijn, maar eerder beginnen als een diepe vriendschap gebaseerd op wederzijds vertrouwen en erkenning, waarbij samenzijn een intense voldoening en diepe vrede met zich meebrengt. Het kan ook zijn dat een zielsband verbroken wordt op het moment dat de ene partner klaar is met zijn of haar innerlijk werk, terwijl de ander nog niet zo ver is – vaak is het de partner die nog stappen moet zetten die de relatie verlaat. Dit kan door de partner die al wel zo ver is als een groot verlies worden ervaren, maar treur niet, want de geleerde lessen zullen worden meegenomen naar de volgende ontmoetingen in je leven, waarin je vanuit een grotere heelheid een nieuwe verbinding kunt aangaan.

Tweelingen en tweelingzielen

Als je als tweeling geboren wordt, ben je dan automatisch samen met je tweelingziel? Het kan inderdaad voorkomen dat er tussen tweelingen een diepe zielsband bestaat omdat ze in wezen voortkomen uit dezelfde ziel – vooral bij eeneiige tweelingen komt dit voor en je ziet dan ook dat zij soms op volwassen leeftijd niet op zoek gaan naar een liefdespartner omdat ze genoeg hebben aan elkaar. Er zijn ook tweelingen die ‘gewone’ soulmates van elkaar zijn, of zelfs dat niet eens. In dat laatste geval was er soms een andere reden om tegelijk geboren te worden: bijvoorbeeld omdat de timing van deze geboorte voor beide zielen zeer belangrijk was, of omdat het de bedoeling was dat de ouders meerdere kinderen zouden krijgen en dit anders niet had kunnen gebeuren. Zijn de tweelingen ‘gewone’ soulmates, dan kan er soms een afspraak zijn gemaakt dat de een de ander steunt, bijvoorbeeld omdat de ene ziel kan helpen bij de lessen die de andere ziel wil leren. Zijn de tweelingen tweelingzielen, dan zit de relatie meestal snel op het niveau van de ‘twin flame’: ze hebben zonder weinig woorden genoeg aan elkaar en kunnen telepathisch met elkaar communiceren (iets wat trouwens alle tweeling- of spiegelzielen kunnen, alleen is er soms zoveel ruis op de lijn dat dat niet altijd wordt herkend). Ze kunnen ook voorspellende dromen hebben over elkaar, of elkaar in dromen ontmoeten en ze voelen het aan als de ander pijn heeft. Toch is het ook hierbij goed te weten dat de ziel multidimensionaal is en de term ‘meerlingziel’ ook niet zo gek zou zijn. Dat wil zeggen dat zelfs zeer hechte tweelingen die op zielsniveau diep verbonden zijn op volwassen leeftijd ook een aardse relatie kunnen aangaan met een partner (die dan een ‘gewone’ soulmate is).  

Waarom je niet op zoek hoeft naar je tweelingziel

Het kan zeker fascinerend en meeslepend zijn iemand te ontmoeten die aanvoelt als je wederhelft en er kan een diepe band ervaren worden die tijd en ruimte ontstijgt. Echter, uiteindelijk is het doel die heelheid die je op dat moment ervaart ook in jezelf te ontwikkelen. Dit proces is een spel van je ziel om zichzelf op een andere manier te ervaren en zo nog meer bewustzijn in zichzelf en de wereld te creëren. Lief kind, weet dat alle gemis die je ervaart in wezen een gemis is van het afgescheiden zijn van de goddelijke bron. Deze verbinding vind je niet zozeer in de ander – hoewel het gevoel van eenheid er zeker raakvlakken mee vertoont – maar in de eenwording met die bron zelf. Het diepe gevoel van eenwording bij de samensmelting met een partner zal ontelbaar keer vermenigvuldigd worden wanneer je samensmelt met de eeuwige bron waaruit alles voortkomt. Verlang je sterk naar die eenwording, dan raden we je aan om regelmatig te mediteren omdat je zo dat gevoel van eenheid kunt ervaren, en dit zal je meer in balans brengen en minder zoekende maken. Weet dat jullie spel op aarde in het licht van de eeuwigheid maar een oogwenk duurt en dat je al die tijd nooit werkelijk afgescheiden bent geweest. Je bent altijd verbonden met de bron, want je bént de bron. Voel dat dat waar is en je zult je nooit meer eenzaam hoeven voelen en niet langer verlangen naar het ontmoeten van je wederhelft. Je bent geen helft, je bent volledig heel en compleet, net als de ander. Wij houden van je en helpen je graag om je heel te voelen in je roerige reis door het leven, waarbij wij nooit van je zijde wijken. Je bent liefde, net als alles om je heen liefde is. Alles wat je helpt herinneren aan deze waarheid is het waard om gevoeld en doorleefd te worden.

  • Wil je graag je zielspartner ontmoeten of je huidige relatie op het niveau brengen van de zielsverwantschap? Luister dan naar de engelenboodschap Zo vind je ware liefde, nu tegen een kleine vergoeding te downloaden als audio.  

Janneke Jonkman

Janneke is het gezicht achter My Little Dutch Diary en schrijver van onder meer 'O jee, het zijn er twee'.