Hoe je kunt omgaan met wat er nu gebeurt, gezien vanuit de vijfde dimensie

De laatste tijd voelde ik me wat verward en vermoeid door alle ontwikkelingen in de maatschappij. Voor wie hetzelfde ervaart stemde ik me af op het waarom. Hoe kunnen we hier het best mee omgaan, zonder uit verbinding te raken? 

De laatste tijd voelde ik me wat verward door alle ontwikkelingen in de maatschappij. Werd er eerst gezegd dat er gevaccineerden geen privileges zouden krijgen, nu wordt toch de coronapas verplicht. Voor onbepaalde tijd, dat vind ik nog het meest verontrustend van deze nieuwe maatregel. Want is het je wel of (nog) niet laten vaccineren niet een vrije keuze? Ik merkte dat ik moe werd van de verwarring die ik voelde en stemde me af op de energie van de engelen voor een spiritueel perspectief. Ik stelde vragen en schreef de antwoorden op door middel van intuïtief schrijven. De engelen wijzen me steeds op het uitstijgen boven de chaos naar een 5D perspectief, zo ook dit keer. 

Wat hebben jullie vandaag te vertellen? Waarom ben ik zo moe?

Er wordt een boel energie opgeschoond op aards niveau, zowel persoonlijk als collectief en dat kan in deze tijd extra vermoeid maken. Probeer elk uur een glas water te drinken om zo oude of opgenomen energie uit het collectief af te voeren en ruimte te maken voor frisse nieuwe energie. Ook veel wandelen in de buitenlucht en frisse lucht inademen zal helpen om een helder hoofd te houden in deze roerige tijd. Wij hebben lichte energie in overvloed, dus ook regelmatig opladen bij ons zal zorgen dat je oude energie als vanzelf kwijtraakt omdat de oude, zware energie oplost in liefde. 

Soms voel ik me een beetje stuurloos, alsof ik mijn richting ben kwijtgeraakt. 

Ja, dat is iets wat hoort bij deze tijd. Veel mensen raken verward door dit stuurloze gevoel en proberen het stuur weer in handen te krijgen door controle te willen uitoefenen over wat er om hen heen gebeurt. Maar stuurloosheid hoort bij deze tijd en ook bij de nieuwe energie. Je hebt geen controle meer, maar dat hoeft ook niet. Wie zich durft te laten meevoeren op de stroom van het nieuwe, zal merken geen stuur meer nodig te hebben. Je bent volkomen veilig als je het stuur loslaat. Het universum brengt je precies daar waar je mag zijn en er kan je onderweg niets gebeuren dat je op zielsniveau niet al hebt toegestaan. Daarom mag je al je oude angsten voorgoed loslaten en transformeren in een nieuw soort vertrouwen. Je angsten waren niets anders dan overbeschermende politieagenten die je zelf in het leven riep, maar die nu hand in hand met jou op niet-gezadelde paarden met wapperende manen naar de vrijheid mogen galopperen. Neem je angsten op deze liefdevolle manier bij de hand in plaats van ze aan de kant te laten staan en jou orders te geven, en je zult je steeds meer naar liefde toe gaan bewegen. 

Moeten we niet juist strijden voor onze veiligheid?

‘Strijd’ impliceert tweedracht en dat haalt je uit verbinding. Als je strijd voert, laat je eigenlijk die overbeschermende politieagent weer de leiding nemen die graag de controle wil houden. Dat geeft misschien een gevoel van voldoening en van veiligheid, maar tegelijkertijd houdt het je ook gevangen in 3D. Niemand hoeft naar 5D als hij of zij daar niet klaar voor is, dus je mag zo lang in 3D blijven als je wilt, of zelfs terug naar 2D – we leven immers op de planeet van de vrije keuze. Maar het hoeft niet. Alle energie is nu op aarde om moeiteloos de overgang te maken naar de vijfde dimensie en heel veel mensen verblijven daar ook al. Velen van jullie echter worden voortdurend heen en weer geslingerd tussen 3D en 5D en dat geeft een gevoel van onrust. Dat laatste proberen sommigen van jullie dan weer te bestrijden door de strijd met de buitenwereld aan te gaan om zo ‘eindelijk rust te hebben’, maar zo houd je het gevoel juist in stand. De rust en de vrede zijn er al en ze bevinden zich niet buiten je. 

Natuurlijk kun je je stem laten horen als je dat nodig acht – verschillen van mening mogen er zijn en kunnen uiteindelijk juist weer verbinden –, maar zorg steeds dat de frequentie van waaruit je communiceert er een van liefde en verbinding is, en niet een van gekwetstheid, want het is vaak het ego dat zich gekwetst voelt en niet de ziel. Als je daar bovenuit stijgt, kom je tot liefdevolle, creatieve oplossingen. Onthoud dat de frequentie van 5D zich kenmerkt door liefdevolle compassie, humor en vreugde. Als je voelt dat je op die frequentie communiceert, zul je veel meer en sneller bereiken wat je wilt. Strijd is dan geen strijd meer, maar een vreugdevolle verbinding waar iedereen baat bij heeft. Je stem laten horen, zéker, vanuit die compassie, liefde, humor en verbinding waar jullie je gezamenlijk naartoe bewegen. Op die manier ontstaat een verruimd bewustzijn bij alle betrokkenen in plaats van nog meer strijd. Velen van jullie voelen zich ‘strijders van het licht’, maar de tijd is nu gekomen dat je je een ‘boodschapper van het licht’ mag gaan noemen in plaats van een strijder. Het is een subtiel nuanceverschil, maar in deze tijd wel een belangrijke. 

Maar het coronapaspoort dan? Dat zorgt voor een scheiding in de samenleving. Moeten we niet strijden voor meer verbinding?

Je kúnt niet strijden voor verbinding, dat staat haaks op elkaar omdat verbinding en strijd beide van een andere dimensie zijn. Strijd = derde dimensie en verbinding = vijfde dimensie. Je kunt alleen voor meer verbinding zorgen door verbinding te LEVEN. Dat wil zeggen: je niet alleen verbinden met mensen die hetzelfde denken als jij, maar met alle mensen (en levende en niet-levende wezens, als je het breder wilt trekken), ook – en juist – degenen die er andere visie op nahouden dan jij. Natuurlijk mag je je verzetten, alles mag, maar probeer te zien dat alle strijd die je voert tevens een strijd is binnen en met jezelf. De buitenwereld en de binnenwereld zijn één, en als je je opwindt over iets wat in de buitenwereld gebeurt, is er tegelijkertijd iets in je binnenwereld dat om aandacht vraagt. Ga dus eerst de verbinding met jezelf aan, want op dat niveau kunnen we werkelijk de wereld helen. Is er geen strijd meer in jezelf, dan zul je de strijd buiten jou ook in een ander daglicht gaan zien. Wees dankbaar voor regeringsleiders die nu de strijdlust in jou aanwakkeren, want ze laten je zien dat je nog innerlijk werk te doen hebt. Net zoals zij dat zelf nog te doen hebben – maar daar gaat het niet om. Je kunt een ander niet veranderen, wel kun je jezelf veranderen. 

Maar toch blijft het wringen: er worden nu mensen uitgesloten door de maatregelen en dit past niet bij het gevoel van vrijheid dat ik voor ogen heb. 

Het klopt dat er op dit moment politieke spelletjes worden uitgespeeld die veel mensen de ogen openen over wat werkelijke vrijheid en verbondenheid inhouden. We begrijpen dat het pijn doet; alle groei gaat gepaard met groeipijn, ook de groei van de regering, van een land, van een wereld. Ja, er worden fouten gemaakt, sommige menselijk, sommige opzettelijk. Wat er vooral misgaat is dat ook de regering steeds reactief handelt: zij zijn ook bezig met bestrijden (van een virus) in plaats van aandacht te geven aan hoe je liefdevol en gezond kunt leven en hoe we de aarde liefdevol kunnen verzorgen (waardoor virussen vanzelf verdwijnen). Er is hervorming nodig en een andere zienswijze. De kunst is om niet in strijdlustig verzet (de soort die meer tweedracht veroorzaakt) te gaan tegen wat er gebeurt, want dat is reactief en dan blijf je hangen in de derde dimensie. De kunst is om nu vóór te leven hoe een liefdevolle harmonieuze samenleving er volgens jou uitziet. Doe dat niet vanuit pijn of verbittering of verongelijktheid, maar vanuit een werkelijke verbinding met jezelf en anderen. Begin een nieuwe politieke partij, de Partij van Verbinding, als je wilt, die is afgestemd op de vijfde dimensie. Maar dan is het wel nodig dat je eerst volledig zelf geheeld bent en je ook volledig op die frequentie leeft. Hoewel dat enerzijds uiterst eenvoudig is, is het tegelijkertijd een grote uitdaging om nu volledig zuiver vanuit dat bewustzijn te leven en handelen. Bij veel spiritueel begaafden mensen neemt, zodra er meer aandacht komt voor wat ze doen, het ego het toch over en daardoor worden ze weer terug geslingerd naar de derde dimensie. Dat hebben ze niet altijd door, dus wordt of hun boodschap niet helemaal zuiver, of hun ziel neemt het over en neemt ze mee naar een andere dimensie, maar die is niet altijd hier op aarde. Het is nu heilzamer om op kleine schaal volledig zuiver te zijn, dan op grote schaal onzuiver. Dus steeds als je twijfelt of je nog in 5D bent, kun je een stapje terugzetten en op kleine schaal vrede in- en uitademen, voor je die vrede meeneemt de buitenwereld in. Lach naar iemand op straat, speel met je kinderen, geef je spullen weg aan mensen die het minder hebben dan jij: als je je op het pad van de vreugde en verbinding begeeft, bevind je je in 5D, ook als je verder niets bijzonders lijkt te doen. Iets bijzonders willen doen, dat is vaak het ego dat gestreeld wil worden. 

Natuurlijk, het kan ook je zielsmissie zijn die je roept en die geleefd wil worden, maar als de tijd rijp is om werkelijk je zielsmissie te gaan leven, zal dat volledig moeiteloos en vanzelf gaan, vanuit de flow, en je zult datzelfde gevoel hebben: dat je niets bijzonders aan het doen bent, terwijl je tegelijkertijd de harten aansteekt van honderden, duizenden of miljoenen mensen (het aantal maakt niet uit), puur door jezelf te zijn en liefde te leven. Begin gewoon om je heen, met de mensen met wie je samenwoont of die je onderweg op straat of op je werk ontmoet en wees volledig in liefde in je omgang met hen. Je hoeft geen influencer of regeringsleider of begenadigd artiest of spreker te zijn om de levens van mensen levenslang gunstig te beïnvloeden, gewoon door voor te leven hoe je liefde bent. 

Dat klinkt wel erg kleinschalig. Is het nu niet juist tijd voor lichtwerkers om op te staan en hun licht te laten schijnen over de wereld?

Ja, dat is waar, dat is waarom jullie op aarde zijn gekomen, maar er is geen haast bij. Alles wat jullie doen, doen jullie op tijd – omdat de vijfde dimensie zich kenmerkt door tijdloosheid. Het zijn juist de kleine liefdevolle initiatieven die volledig vanuit zuiverheid ontstaan, die een grote vlucht zullen nemen en velen zullen inspireren om ook liefde te gaan leven. Onthoud dat de binnenwereld en buitenwereld een zijn, dus alles wat je heelt in je eigen omgeving of je eigen binnenwereld, heelt tevens de wereld om je heen. Niet alleen omdat jij de wereld anders gaat zien, maar omdat jij en het universum één zijn, en als je een klein deel verandert, verander je tevens het geheel. 

Hoe kan ik dan nu het beste mijn taak als lichtwerker uitvoeren?

Door het wij-tegen-zij denken volledig los te laten en te zien dat we allen één zijn, en dat je net zo goed verbonden met degenen die je liefhebt als met degenen die je verafschuwt. Jullie zijn het sprookje van de engel die de draak temt soms anders gaan interpreteren dan bedoeld: er is geen draak buiten jou te temmen, maar een draak in jezelf. Als je denkt dat dat niet zo is, dat jij al ontwaakt bent, maar je windt je nog wel op over wat er in de buitenwereld gebeurt, dan is jouw ego aan het woord en mag je terug naar de compassie, de overgave en werkelijke liefde en verlichting. Natuurlijk mag je je bezighouden met wat er in de buitenwereld gebeurt – dat is óók een teken van betrokkenheid en compassie en je ergens druk over maken is ook menselijk – maar laat het je niet kwaad maken, maar inspireren om een liefdevollere wereld te beginnen, in en buiten jezelf. Alleen vanuit daadwerkelijke verbinding kunnen we een liefdevollere wereld creëren een verbinding met al wat leeft en eenieder die bestaat. Liefdevolle vriendelijkheid voelen voor mensen die hetzelfde denken als jij is makkelijk, de kunst is om liefdevolle vriendelijkheid te voelen voor mensen die níet zo denken als jij. Daarin ligt de grootste uitdaging van deze tijd, ook voor lichtwerkers – of misschien juist wel voor lichtwerkers. Lichtwerkers hebben zich in hun jeugd vaak anders gevoeld, niet gezien en niet gehoord, en daardoor zijn zij extra gevoelig voor gevoelens van buitensluiting of er niet bij horen. Pas als zij die oude trauma’s hebben geheeld, zullen zij zich werkelijk verbonden voelen en vanuit die hernieuwde liefde voor zichzelf en hun omgeving kunnen zij werkelijk wonderen verrichten. Wat je kan helpen helen is te zien dat je altijd een vrije keuze hebt, ook als het soms voelt alsof dat niet zo is. Je hebt de keuze om dingen te accepteren en je focus te verleggen, of om dat niet te doen, bijvoorbeeld. Sowieso is alles wat op aarde nu gebeurt tijdelijk, het zijn fasen waar jullie doorheen gaan op weg naar een lichtere wereld. Laat alles wat er om je heen gebeurt wat je niet acceptabel vindt je inspireren tot een lichter leven en het maken van geïnspireerde keuzes, en inspireer anderen om hetzelfde te doen. Blijf steeds het gesprek aangaan met mensen die er een andere visie op nahouden dan jijzelf en probeer te zien wat jullie gemeen hebben. Iedereen wil leven in een veilige, gezonde samenleving waarin liefde de leidraad vormt, alleen zijn jullie soms vergeten wat de kortste route is. 

Als je je afvraagt waar jouw taak ligt als lichtwerker, vraag je dan dagelijks hardop of in jezelf af: hoe kan ik dienstbaar zijn, hoe kan ik meer liefde leven, hoe kan ik volledig vanuit vreugde werken? Als je deze vragen dagelijks zult stellen, zullen vanzelf de antwoorden komen en dan zal je leven als lichtwerker in een stroomversnelling raken. Je zult het pad van moeiteloosheid, van flow, gaan bewandelen, en als je daar bent zul je beseffen dat het zo is, en tevens besef je dan dat het je niet anders of bijzonderder maakt dan andere mensen, omdat dit onze natuurlijke staat van zijn is en we het allemaal in ons hebben om zo te leven. En door dat te beseffen, zullen anderen zien dat het waar is en zullen zij hun leven op dezelfde manier gaan inrichten als jij en dan leef je je volledige bestemming als lichtwerker. Neem het jezelf niet kwalijk als je daar nog niet helemaal bent, elke stap in de richting van vreugde is een goede, en omarm het niet-liefdevolle deel in jezelf dat nog heling en knuffels nodig heeft, want het mag er zijn, daarom is het er nog, net zoals degenen om je heen die niet vanuit liefde handelen er mogen zijn. Je bent helemaal goed zoals je nu bent, je bent volledig op de goede weg en je mag trots zijn op alle stappen die je al hebt gezet en op alle stappen die je nog gaat zetten, en dankbaar voor alles wat er om je heen gebeurt dat je aanmoedigt om nog meer in liefde te gaan leven. 

LEES OOK: 

LUISTER OOK:

Janneke Jonkman

Janneke is het gezicht achter My Little Dutch Diary. Ze schrijft al 12 jaar engelenboodschappen, maar pas sinds kort op deze blog.