De spirituele uitleg van de oorlog in de Oekraïne - en wat wij kunnen doen

Hoe kon er oorlog ontstaan tussen Rusland en de Oekraïne en wat kunnen wij hieraan doen? Ik vroeg wederom de engelen om een spiritueel, breder perspectief.

Het duurde even voor ik mijn gevoelens van moedeloosheid over deze oorlog opzij kon zetten en me helder genoeg voelde om deze vraag aan de engelen voor te leggen: wat kunnen jullie vertellen over de oorlog in de Oekraïne? Dit was het antwoord dat ik intuïtief doorkreeg. 

Lief kind, we begrijpen je zorgen en droeve gemoed rondom deze oorlog, die ontstaan is vanuit een diepe angst voor het licht en het in stand willen houden van oude energie en machtsstructuren. Je kunt echter het licht en de liefde niet bestrijden, daar zij het enige is wat IS en zo is elke strijd tegen het licht en de vrijheid een verloren strijd. Voel in je hart dat dit waar is en je zult de kracht gaan voelen om deze beproeving te doorstaan. Omdat jullie innerlijk weten dat liefde het enige antwoord is op deze bruuske aanval zal er een grote golf van liefde over de aarde spoelen in reactie op deze strijd en die zal veel goeds teweeg brengen, waaronder groenere initiatieven voor gaswinning en stroomopwekking, samenwerking tussen politieke partijen en landen die voorheen niet mogelijk was, en grote bedrijven die afzien van onderhandeling met corrupte partijen en een bewustere koers gaan varen. Deze oorlog is een oproep tot ontwaking van iedereen die in slaap was gesust door een duur betaald comfort dat in deze nieuwe tijd niet meer houdbaar is. Intussen zijn wij aan deze kant druk bezig de schade van de oorlog te beperken. Er is een reële dreiging van het gebruik van kernwapens en wij zullen er alles aan doen om die dreiging af te wenden. Zoals wij eerder al zeiden zal er zo nodig ook vanaf andere planeten worden ingegrepen om deze dreiging af te wenden. De vernietiging van de aarde is niet in lijn met het grote plan der liefde en zelfs de grootste dictators kunnen het grote plan niet veranderen. Aangezien jullie op de planeet van de vrije keuze leven, zijn wij echter niet bij machte daadwerkelijk partijleiders af te zetten of uit te schakelen; wel kunnen we jullie helpen de moed te verzamelen om wapens neer te leggen en oude machtsstructuren met zo min mogelijk gebruik van geweld omver te werpen. Een structuur kan niet in stand gehouden worden als er geen pilaren zijn om deze hoog te houden. Alles begint dus bij het stille verzet van dappere strijders onderaan deze pilaar: Russische soldaten, regeringsleiders, bedrijfsleiders van grote bedrijven die invloed kunnen uitoefenen op het militaire apparaat, en de vrouwen, kinderen en moeders en vaders van de mannen die nu ten strijde trekken of de oorlog anderszins ondersteunen. Samen kunnen zij een liefdevol front vormen tegen de haat en bitterheid die voortkomt uit oude overgeërfde oorlogswonden en een verlangen naar macht dat voortkomt uit de ontkenning van liefde, de enige daadwerkelijke macht die heerst in het universum. Visualiseer dat dit gaat gebeuren: zie een groot web van licht dat zich uitspreidt vanuit waar jij je bevindt naar Rusland en de Oekraïne, en zie dat door dat licht harten verlicht worden, oude trauma’s en angsten worden losgelaten en liefdevolle handen ineengesloten. Visualiseer dagelijks dat wapens worden neergelegd – als eerste aan de kant waar zij als eerste zijn opgepakt. Heb vertrouwen dat ook dit keer het onlicht zal wijken voor de kracht van de liefde. Jullie kunnen dat bespoedigen door je bewustzijn naar de plek van de strijd te sturen, want bewustzijn brengt het licht in het donker en daar waar zaadjes van liefde worden geplant, zullen de wapens uiteindelijk worden neergelegd en in ijzige harten zal de dooi intreden. Er zullen meer tranen en minder bloed vloeien als gezien en gevoeld wordt wat deze oorlog heeft aangericht en dat er alleen maar verliezers zijn, zoals in elke oorlog. Voel geen haat voor Rusland zelf of voor de Russische bevolking, want zij zijn ook slachtoffer van deze oorlog en oude machtsstructuren. Sommigen worden onwetend de oorlog in gestuurd, anderen handelen uit angst, of omdat ze in hun leven geen liefde hebben gekend. Geldzucht en verlangen naar macht spelen zeker ook een rol, maar ook dit ontstaat vanuit een verkeerd geprojecteerd verlangen naar liefde. Lief kind, we zeiden al dat het roerige tijden zouden worden waarin het troebelste water onder in het glas omhoog komt en alles bedekt onder een waas – het is niet zo dat de duisternis er eerder niet was, ze wordt nu alleen uitvergroot zichtbaar. Dit ontstaat doordat er steeds meer en helderder licht over de aarde schijnt, waardoor alles transparant wordt en steeds meer mensen verlangen naar vernieuwing en verbinding; en dan zijn er degenen die echt nog wortelen in oude energie die zich hevig verzetten tegen deze ontwikkeling. Zij willen geen vernieuwing omdat ze vrezen dat dat hun einde betekent, terwijl het in wezen alleen het begin is van een transformatie waar ook zijzelf gelukkiger uit zullen komen. De weg van transformatie kan echter lang en pijnlijk zijn, vooral voor wie al levenslang vasthoudt aan egopatronen en angstdenken; er is dan een totale omkering nodig waar niet iedereen nu al op zit te wachten. Verstokte onlichtdragers zullen soms nog meerdere dieptepunten en levens nodig hebben voor ze een persoonlijke kentering teweeg kunnen brengen, hoewel sommigen ook in een flits het licht kunnen herkennen en hun leven een andere, door liefde gestuurde invulling zullen gaan geven. Gebed en visualisatie kunnen helpen ze op dat spoor te brengen – daarnaast zal het soms ook nodig zijn de wereld tegen hen te beschermen en hen tegen zichzelf te beschermen zodat hun ziel niet nog meer trauma’s op zich neemt. De dood is voor sommigen de snelste manier om tot wedergeboorte te komen. Toch zullen er ook veel ‘onschuldige zielen’ sneuvelen – dit zeggen we in de wetenschap dat álle zielen in wezen onschuldig zijn. Weet dat geen enkele ziel onvoorbereid de dood in gaat en dat alle zielen liefdevol door ons worden opgevangen. Aan deze kant van de sluier bestaan geen daders en slachtoffers: alleen zielen die meer of minder het licht in zichzelf herkennen. Toch zien ook wij graag dat deze strijd meer licht dan duisternis ontketent op aarde en dat ligt nu in jullie handen. Natuurlijk mag je je afschuw uitspreken of je zorgen maken, dat is menselijk, maar probeer daarnaast steeds liefdevolle gedachten te hebben en tot vreedzame initiatieven te komen om meer licht te brengen op deze wereld die de duisternis compenseert die men nu probeert op te wekken door angst, verwarring en wantrouwen te zaaien. Tegenover meedogenloosheid kun je het beste mededogen zetten: heb dus mededogen voor de mens die een innerlijk probleem probeert op te lossen met een uiterlijke strijd, want zijn strijd is niet alleen zinloos maar ook vruchteloos. Echter, een uiterlijke strijd wordt nooit alleen gevoerd en het snelste wordt een einde aan de oorlog bereikt als deze geen draagvlak meer heeft. Dat draagvlak neemt nu al rap af, waardoor er steeds grotere pogingen tot machtsgrepen zullen worden uitgevoerd door een steeds kleinere groep mensen, tot zij uiteindelijk elkaar zullen bevechten en uitschakelen, terwijl de wereld ze probeert tot bedaren te brengen waarbij zij een spoor van vernietiging achterlaten dat hen geen enkele voldoening zal opleveren, omdat zij zonder het te weten tegen zichzelf strijden. Probeer de stilte te vinden in het oog van de orkaan, want zelfs in de grootste storm kun je innerlijke rust vinden als je weet dat de ziel onsterfelijk is en jullie allen zullen terugkeren naar het licht en de goddelijke bron. Probeer intussen de menselijkheid in de ander te blijven zien, want alle oorlog begint bij ontmenselijking. Oefen dus steeds met toch de menselijkheid in alle mensen te blijven herkennen: ook de grootste daders zijn ooit kind geweest en waren ooit slachtoffer. Schijn met je bewustzijn als een helder licht over alles wat uit onlicht bestaat en zelfs de meest verdwaalde gevallen engel zal uiteindelijk de weg naar huis kunnen vinden. Bid, heb elkaar lief, draag je licht nog helderder in tijden van duisternis en weet dat wij jullie allen dragen in tijden van duisternis. Het concept van vrede ligt in jullie handen en het is aan jullie om een nieuw einde te schrijven aan dit herhaalde scenario. Ieder van jullie heeft het in zich om het tij te keren en hoe beter het jullie lukt om samen te werken en elkaar de hand te reiken, hoe eerder jullie deze oorlog kunnen beëindigen. Vanuit onze dimensie gezien is het conflict al geheeld: probeer dus af en toe energetisch af te reizen van de derde naar de zevende dimensie en zie hoe alles daar vanzelf op zijn plek valt. Jullie hebben het in je om de hemel op aarde te creëren. In het volste vertrouwen dat jullie dit kunnen,

Je engelen.

LUISTER OOK:

Janneke Jonkman

Janneke is het gezicht achter My Little Dutch Diary en schrijver van onder meer 'O jee, het zijn er twee'.