De 12 belangrijkste boodschappen van corona

Spirituele inzichten rondom corona.

Wat kunnen we leren van deze tijd en hoe gaan we verder als de coronacrisis straks achter ons ligt? Want die dag komt hopelijk, al weten we niet wanneer. De 12 belangrijkste lessen die het coronavirus ons nu leert.

Dit is mijn derde en vermoedelijk laatste blog over corona en deze loopt alvast vooruit op de fase die hopelijk over niet al te lange tijd aanbreekt: als het virus is overwonnen en we het ‘gewone’ leven weer oppakken. Wat moeten we vooral niet vergeten als deze crisis achter de rug is? Voor wie mijn vorige spirituele blogs over Corona niet gelezen heeft: ik schrijf deze stukken door middel van intuïtief schrijven en omdat de antwoorden op mijn vragen steeds in de wij-vorm komen, ben ik ze 'boodschappen van de engelen' gaan noemen. Maar noem ze vooral zoals je wilt.

1. Verbinding. Dit is de tijd om een hernieuwde verbinding aan te gaan met jezelf. Alleen als je jezelf werkelijk kent, kun je je verbinden met de wereld en de mensen om je heen. Daarom is deze tijd van wezenlijk belang voor iedereen. Zo vaak leven jullie langs elkaar heen, gewoon omdat jullie vergeten om stil te staan en op adem te komen. Zie deze tijd als een kans om opnieuw te peilen of je leeft vanuit je hart, en zo niet, stuur dan bij en verbind je vanuit je nieuwe hartsverbinding opnieuw met andere mensen. Pas in contact met jezelf en dat wat leeft in je hart, kan een waarachtige verbinding ontstaan met anderen.

2. De zorg. Deze periode zal leiden tot een herwaardering van ondergewaardeerde beroepen zoals de zorg. Door de bijna bovenaardse taak waar de zorg nu mee te maken krijgt, zal duidelijk worden hoe essentieel het werk is dat gedaan wordt door deze engelen op aarde. Niet alle zorgverleners zullen het redden, maar weet dat hun missie om te zorgen zo groot is dat ze na hun overlijden hun taken onverminderd voort zullen zetten in een andere vorm, ook al is dat voor jullie misschien moeilijk voor te stellen. Na een kort herstel aan deze zijde (door jullie wel ‘gene zijde’ genoemd) zullen ze zich geïnspireerd voelen om weer gehoor te geven aan hun roeping, want ook hier is belangrijk werk te doen voor hen die zich graag ontfermen over de mensen die dat het hardste nodig hebben. Weet dat wij de zorgverleners die nu overgaan hier met net zoveel zorg zullen ontvangen als zij verleend hebben tijdens hun leven en dat eenieder die op deze manier de aarde verlaat, sterft in de wetenschap dat hij of zij het juiste heeft gedaan en zijn of haar missie op aarde heeft volbracht.  

3. Natuur. Deze tijd is ook bedoeld om de taal van de natuur weer te leren verstaan. Dieren voelen het als er een natuurramp aan komt, maar veel mensen zijn dit contact met hun intuïtie verloren. De vele stormen en branden die over jullie planeet woedden vóór de uitbraak van het virus waren een aankondiging van de fase waarin jullie nu zitten, en als jullie direct grootscheeps actie hadden ondernomen hierop, had deze hele situatie wellicht voorkomen kunnen worden. Jullie taak zal er straks uit bestaan om niet de economie, het onderwijs en jullie taakverdeling precies weer te laten draaien als voorheen, maar om samen op zoek te gaan naar een nieuwe balans, waarin meer ruimte is voor rust, bezinning en het ritme van de natuur. Kom gezamenlijk in actie om jullie regeringen ervan te overtuigen voorrang te geven aan het klimaat en luister zeer goed naar de milieu- en klimaatdeskundigen die hun beroep hebben gemaakt van het luisteren naar en begrijpen van de natuur. Wetenschappelijk onderzoek en concrete voorspellingen is wat jullie regeringen ervan zal overtuigen een andere koers te gaan varen in plaats van de nieuwe samenleving weer in een oude mal te gieten. Gaan jullie werkelijk in het ritme van de natuur leven, dan zal het weerbericht verleden tijd worden omdat jullie gaan inzien dat jullie de verschillende weerstypen zelf veroorzaken. Op de hele aarde zou een gezond, aangenaam en mild klimaat kunnen heersen waarbij virussen überhaupt niet gedijen. Houd dit als beeld in gedachten als jullie actievoeren voor het behoud van jullie planeet, want deze balans is zeker mogelijk voor de aarde, als er maar genoeg mensen met overtuiging naar streven. Het is belangrijk dit beeld voor ogen te houden, in plaats van actie te voeren tegen dat wat jullie níet willen. Schilder geen borden met teksten over verwoesting, maar teken een groene aarde en blauwe luchten met dieren en vogels, en gebruik woorden als ‘zuiver’, ‘balans’ en ‘adem’ in jullie leuzen, om sneller daar te komen waar je wilt. Dit nuanceverschil is heel belangrijk.

4. Sterfelijkheid. Een van de dingen die het virus doet, is jullie bewust maken van je sterfelijkheid. Dat is een pijnlijk proces voor velen, en vanuit jullie perspectief is het verdrietig dat het met verlies gepaard gaat, maar weet dat degenen die achterblijven door het sterven van hun dierbaren uitgenodigd zullen worden waarachtig te gaan leven. Zo zullen de stervenden als het ware de levenden nieuw leven inblazen. We hebben al eerder benadrukt hoe belangrijk het is te beseffen dat je sterfelijk bent, omdat wie zich bewust is van de korte levensduur van alles, bewuster handelt en meer vanuit het hart gaat leven. Wees niet bang voor de dood, want de dood is slechts een overgang naar een andere bewustzijnsvorm, maar gebruik wel de tijd op aarde zinvol, want alleen hier kun je gezamenlijk bepaalde stappen zetten die voor iedereen van waarde zijn.

5. Ondernemen vanuit je hart. We zeiden het al eerder: dat wat ondernomen wordt vanuit zuivere intenties zal in deze tijd overeind blijven. Er zijn verschillende gradaties van zuiverheid. Je gezin willen voorzien van eten kan een zuivere intentie zijn, maar het mooiste is het als je anderen met iets helpt wat jou zelf de meeste vreugde brengt. Het kan zijn dat je intenties voorheen zuiver waren op een kleinere schaal, en dat deze tijd van je vraagt je intenties naar een hoger niveau te brengen. Dat kan wennen zijn en vragen om aanpassing, maar volg steeds in kleine stapjes de weg van je hart door te doen waar je blij van wordt en zeg nee tegen alles waar je hart geen sprongetje van maakt, dan kom je stapje voor stapje terecht bij je zielsmissie van waaruit je moeiteloos creëert met als resultaat een mooiere wereld en overvloed in je eigen leven.  

6. Angst en verdriet transformeren. In elke emotie die jullie negatief noemen, zit een geschenk verborgen. Achter angst schuilt je grootste kracht, achter verdriet schuilt vreugde om dat wat ooit is geweest, achter boosheid schuilt verdriet waarachter weer vreugde schuilt, achter jaloezie schuilt hartsverlangen, achter haat schuilt het verlangen naar liefde. Uiteindelijk leiden alle emoties je met een omweg naar liefde. Ook in deze tijd liggen veel geschenken verborgen en de kunst is om bij je emoties te blijven en deze laag voor laag af te pellen tot het geschenk achter de emotie zichtbaar wordt. Onthoud: er bestaat geen daadwerkelijk verlies. De ziel is eeuwig en er gaat nooit iets verloren, er is alleen een verandering in de vorm, een verschuiving van energie. Liefde gaat nooit verloren en overstijgt tijd, ruimte en de dood, en je overleden dierbaren zijn in één ademtocht vlakbij als je ze nodig hebt. Deze tijd biedt je met name de kans je angst voor de dood te overwinnen en deze te transformeren tot de uitnodiging om volledig en in vertrouwen te leven. Probeer enigszins weg te blijven bij het nieuws en besef dat je hoe dan ook nooit weet wat de volgende dag je brengt. 

7. Vrouwelijke energie. Deze tijd komen er krachtige energieën naar de aarde, die vrouwen uitnodigt hun volle potentieel te gaan leven. Het is duidelijk dat de meer mannelijke structuren niet meer volledig functioneren omdat steeds het vrouwelijke element voor een deel ontbrak waardoor er geen balans was. Vrouwen, dit is jullie tijd om volledig tot bloei te durven komen, je intuïtie te laten spreken en het voortouw te nemen in het in goede banen leiden van de vrouwelijke energie van de aarde, samen met mannen die hun mannelijke en vrouwelijke energie in balans hebben gebracht. Als mannen en vrouwen echt gaan samenwerken in harmonie, met ruimte voor de eigenheid van de ander, dan zal dat voor een ongekende liefde zorgen die in duizenden jaren niet meer is voorgekomen op jullie planeet. Ontdekkingen van beschavingen die deze harmonie wel kenden zullen de komende jaren bij kunnen dragen aan dit proces van eenwording en volwaardige samenwerking.

8. Thuisonderwijs. Door het thuisonderwijs zullen veel kinderen ontspannen tot bloei komen en klachten zoals eczeem, tics of buikpijn zullen verminderen of zelfs verdwijnen. Kinderen zullen beter en dieper slapen en, vooral als ze goed worden afgeschermd van de collectieve angst rondom het virus, een gelukkige indruk maken en tot heldere inzichten komen. Er zijn ook kinderen die het minder hebben getroffen thuis, maar deze situaties komen nu sneller aan het licht. Het zou de moeite waard zijn om kinderen te vragen naar hun inzichten rondom deze crisis, want hun antwoorden zullen zeker van waarde zijn. Probeer een manier te vinden om het thuisonderwijs of het vrijere onderwijs voortaan (ook) onderdeel te laten zijn van jullie onderwijssysteem, want kinderen zullen zo op ontspannen wijze kunnen toegroeien naar de belangrijke taken die hen als volwassenen te wachten staan. Daar zullen andere eigenschappen voor nodig zijn dan die welke tot nu toe vooral werden gestimuleerd in jullie onderwijs.

9. De rol van vaders. Vaders krijgen de kans om tot hun volledige potentieel te komen nu ze voor de uitdaging komen te staan werk en vaderschap te combineren. Nu eindelijk de constante werkdruk van veel vaders meer in balans wordt gebracht met hun andere belangrijke taken, zullen zij niet alleen als vaders, maar ook als werknemers beter gaan presteren. Het zal duidelijk worden dat er in minder uren meer bereikt kan worden als vaders – en ook mannen zonder kinderen – de toestemming krijgen in hun eigen ritme te werken, en zittend werk mogen afwisselen met beweging of andersoortige taken, waardoor ze makkelijker verbanden kunnen leggen en sneller en tot diepere inzichten komen.

10. Dankbaarheid. Als het virus eenmaal is overwonnen zal een groot gevoel van dankbaarheid bij veel mensen overheersen. Dingen die eerst normaal of zelfs vervelend werden gevonden, zullen in een nieuw licht worden gezien en nooit meer zal het wachten in een rij voor een kassa als tijdverspilling hoeven aanvoelen, omdat je weet dat het een zegen is dat je in vrijheid je eten kunt kopen en tussen je medemensen kunt staan met wie je een vriendelijk woord of een glimlach kunt uitwisselen. In plaats van oponthoud wordt dit soort ‘wachttijd’ een oefening in dankbaarheid en aanwezigheid.  

11. Langzaam leven. In het nu leven is iets wat voor veel mensen nog een abstract begrip was, maar door de grote onzekerheid die nu lange tijd op de wereld heerst, zullen velen van jullie de kunst van het kleinschalig liefdevol leven gaan beheersen. Liefde voor het kleine geluk, en het besef dat het leven niet per se groots en meeslepend hoeft te zijn als je omringd wordt door je dierbaren zullen gewoon worden. Sommigen zullen ontdekken dat ze voorheen helemaal niet gelukkig waren en zullen eerst afstand doen van werk, relaties of woonomgeving voor ze deze rust zullen vinden, maar hoe dan ook wordt het snelle leven als trend minder populair en het rustige leven in gezelschap van je dierbaren, zonder voortdurend weg te moeten van waar je op dat moment bent, de nieuwe trend.

12. Samenwerking. Samenwerking is het sleutelwoord in deze crisistijd en in de jaren die nog komen. Vooral de samenwerking tussen de traditionele geneeskunde en dat wat jullie alternatieve geneeskunde noemen, omdat er nog zeer veel winst te behalen valt als die twee gecombineerd gaan worden. Maar ook samenwerking binnen de gemeenschap, tussen buren, kennissen en vrienden om samen een liefdevollere samenleving te creëren. En tot slot de belangrijkste: de samenwerking tussen jullie en de natuur, en daarmee ook tussen jullie en ons, de lichtwezens die jullie en de aarde helpen op jullie weg naar balans. Noem ons zoals je wilt, maar als je twijfelt aan ons bestaan, vraag dan eenvoudig om een teken, zoals een veer, regenboog, dier, vuurwerk of een liedje, en wij zullen het je geven op een moment dat je het het minst verwacht en op dat moment zul je in je hart weten dat de boodschap van ons kwam. Weet dat wij altijd in de buurt zijn, op minder dan twee armlengtes van je vandaan en dat we je vasthouden in een liefdevolle omarming als je je eenzaam voelt in deze tijd. We houden van jullie en geven jullie zachte duwtjes in de richting van je zielsmissie, net zolang tot genoeg mensen samenwerken aan de genezing van niet alleen dit virus, maar de aarde en de mensheid als geheel. Heb elkaar lief en vergeet niet naar elkaar te glimlachen, want jullie zijn allen gemaakt van dezelfde sterrenstof. 

Janneke Jonkman

Janneke is het gezicht achter My Little Dutch Diary en schrijver van onder meer 'O jee, het zijn er twee'. 

Deel met je vrienden:

Meer engelenberichten?

Wil je op de hoogte blijven van Jannekes publicaties en (online) cursussen op het gebied van moederschap, schrijven en bewustwording, vul dan hieronder vrijblijvend je gegevens in.